Allemaal
Rekening

Voorwaarden van de dienst

1.Overzicht

Welkom bij de familie van websites en applicaties van VEVOR. Deze gebruiksvoorwaarden regelen uw toegang tot en gebruik van de hele VEVOR-site. Door de VEVOR-sites te gebruiken, bevestigt u dat u de wettelijke leeftijd hebt om deze gebruiksvoorwaarden aan te gaan, of, als u dat niet bent, dat u toestemming van een ouder of voogd hebt verkregen om deze gebruiksvoorwaarden aan te gaan en uw ouder of voogd toestemming geeft namens u aan deze gebruiksvoorwaarden. Als u deze Gebruiksvoorwaarden schendt of er niet mee instemt, is uw toegang tot en gebruik van de VEVOR-sites ongeoorloofd. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden waar de betreffende dienst wordt aangeboden op de VEVOR-sites of anderszins, en zijn door verwijzing opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden.

Deze website wordt beheerd door vevor.com. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar vevor.com. vevor.com biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Algemene voorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar via hyperlink. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de site, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, u mag geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Indien deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Algemene voorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze Algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. U accepteert deze wijzigingen door de site te blijven gebruiken of bezoeken nadat we eventuele wijzigingen hebben doorgevoerd.

2. Uw gebruik van de VEVOR-sites

U verklaart dat de inhoud die u op of via de VEVOR-sites verstrekt juist is en dat de informatie die u op of via de VEVOR-sites verstrekt volledig is. U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw account, inclusief gebruikersnaam en wachtwoord. VEVOR is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die voortkomen uit ongeautoriseerd gebruik van uw account. U gaat ermee akkoord dat VEVOR geen enkele verantwoordelijkheid draagt ​​als u de toegang tot uw apparaat verliest of deelt. Elke overeenkomst tussen u en de uitgever van uw creditcard, betaalpas of andere betaalmethode blijft van toepassing op uw gebruik van een dergelijke betaalmethode op de VEVOR-sites. U stemt ermee in dat VEVOR geen partij is bij een dergelijke overeenkomst, noch is VEVOR verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of onbeschikbaarheid van enige betalingsmethode. Uw account kan naar eigen goeddunken om welke reden dan ook worden beperkt of beëindigd. Tenzij anders bepaald door de wet, kunnen we op elk moment zonder kennisgeving aan u (1) de VEVOR-sites of een deel van de VEVOR-sites wijzigen, de toegang tot deze sites beperken, opschorten of stopzetten, en (2) kosten in rekening brengen, wijzigen of afzien van eventuele vergoedingen die nodig zijn voor het gebruik van diensten, functionaliteit of andere inhoud die beschikbaar is via de VEVOR-sites of een deel van de VEVOR-sites.

3. Nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie. Er mag niet op worden vertrouwd of gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder de primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze website bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.

4. Producten of Diensten (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, zoals de kleuren of afbeeldingen die in de winkel verschenen. We kunnen niet garanderen dat de weergave van een ckleur zal nauwkeurig zijn.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst die op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar dit verboden is.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.

5. Links van derden

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze dienst beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en we garanderen dit niet. We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

6. Een bestelling plaatsen

A. Orderacceptatie en facturering

U verklaart en garandeert dat u het recht heeft om een ​​creditcard of ander betaalmiddel te gebruiken dat u aan ons verstrekt. Door ons betaalkaartinformatie te verstrekken, geeft u ons toestemming om de kaart op te slaan en te gebruiken als betaalmethode voor aankopen die via uw vevor.com-account zijn gedaan, inclusief op aan VEVOR gelieerde sites en eigendommen waartoe u toegang hebt via uw vevor.com-accountgegevens.

Door uw aankoop aan het einde van het afrekenproces te bevestigen, gaat u ermee akkoord de Producten te accepteren en te betalen, evenals alle verzend- en administratiekosten en toepasselijke belastingen. De meeste bestellingen worden pas in rekening gebracht als de bestelling is verzonden.

VEVOR behoudt zich het recht voor om, ook zonder voorafgaande kennisgeving, de hoeveelheid gekochte artikelen per persoon, per huishouden of per bestelling om welke reden dan ook te beperken. We zullen proberen u op de hoogte te stellen als dergelijke limieten worden toegepast.

Naast alle andere beschikbare rechtsmiddelen, kan VEVOR naar eigen goeddunken uw account beperken of beëindigen, of bestellingen annuleren of weigeren wegens schending van of misbruik van het retourbeleid van VEVOR.

B. Prijsinformatie; Beschikbaarheid

VEVOR kan de prijs of beschikbaarheid van een artikel pas bevestigen nadat je bestelling is geplaatst. Op de VEVOR Sites kunnen prijs- of beschikbaarheidsfouten voorkomen. De ontvangst van een orderbevestiging houdt niet onze aanvaarding van een bestelling of onze bevestiging van een aanbod tot verkoop van een Product in. VEVOR behoudt zich het recht voor om bestellingen met prijs- of beschikbaarheidsfouten te annuleren, zonder verdere verplichtingen jegens u, zelfs niet na ontvangst van een orderbevestiging of verzendingsbericht van VEVOR. VEVOR kan, naar eigen goeddunken, contact met u opnemen voor instructies of uw bestelling annuleren en u op de hoogte stellen van een dergelijke annulering.

C. Promotiecodes

Promotiecodes zijn beperkt van aard en kunnen met of zonder kennisgeving verlopen of stopgezet worden. Promotiecodes zijn ongeldig waar dit wettelijk verboden is. Promotiecodes mogen niet worden verkocht of anderszins worden overgedragen. Ze zijn niet inwisselbaar voor contant geld en kunnen op elk moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden geannuleerd of gewijzigd. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken voorwaarden te stellen aan het aanbieden van een promotiecode.

7. Verzending en levering

Producten worden verzonden naar een door u opgegeven adres, indien van toepassing, zolang dit adres volledig is en voldoet aan de verzendbeperkingen die op de VEVOR-sites staan ​​vermeld. Alle transacties worden gedaan op grond van een verzendcontract en als gevolg daarvan gaat het risico van verlies en eigendom van Producten op u over bij levering van de Producten aan de vervoerder. Leveringsbeperkingen en geschatte levertijden zijn beschikbaar op Retourneren en vervangen.

8. Promoties

Alle sweepstakes, wedstrijden, loterijen, enquêtes, games of soortgelijke promoties (gezamenlijk "Promoties") die via de VEVOR-sites beschikbaar worden gesteld, kunnen worden beheerst door regels die los staan ​​van deze Gebruiksvoorwaarden of deze aanvullen. Als u deelneemt aan promoties, lees dan de toepasselijke regels en ons privacybeleid. Als de regels voor een promotie in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden, zijn de regels van de promotie van toepassing.

9. Nauwkeurigheid van facturerings- en accountgegevens

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, hoeveelheden beperken of annulerengekocht per persoon, huishouden of bestelling. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. Als we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Wanneer u zich registreert of bestellingen plaatst op de website, wordt uw e-mailadres ontvangen. Standaard abonneert u zich op de promoties zoals exclusieve kortingen en andere informatie. U kunt zich ook op elk moment afmelden voor onze marketing-e-mails door op de link in de voettekst van de e-mail te klikken.

10. Optionele hulpmiddelen

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle hebben en geen controle of input hebben.

U erkent en stemt ermee in dat we toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel voor uw eigen risico en goeddunken, en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden geleverd door de relevante externe provider(s).

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Algemene voorwaarden.

11. Gebruikersopmerkingen, feedback en andere inzendingen

Als u bepaalde specifieke inzendingen (zoals wedstrijdinzendingen) op ons verzoek of zonder een verzoek verzendt, stuurt u ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "opmerkingen"). En u stemt ermee in dat we op elk moment, zonder beperking, alle opmerkingen die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. We zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

We zijn mogelijk, maar niet verplicht, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die naar eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch of obsceen is. Of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Algemene Voorwaarden.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden over de oorsprong van opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

12. Persoonlijke informatie

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons privacybeleid. Raadpleeg ons privacybeleid.

13. Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

Af en toe kan er informatie op onze site of in de service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de service of op een gerelateerde website op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst) .

We zijn niet verplicht om informatie in de service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of verversingsdatum worden toegepast in de service of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

14. Afwijzing van garanties; Beperking van de aansprakelijkheid

We garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken zal zijn, ttijdig, veilig of foutloos.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van of onvermogen om de service te gebruiken op eigen risico is.

De service en alle producten die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet , inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

Of het nu is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten die zijn aangeschaft met behulp van de dienst, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of enige andere product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs als ze op de hoogte zijn gesteld van hun mogelijkheid.

Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

15. Vrijwaring

U stemt ermee in om "ons" te vergoeden, te verdedigen en te beschermen tegen schade, van alle claims of claims, inclusief de schending door derden van deze Algemene voorwaarden of documenten die door middel van verwijzing zijn opgenomen of uw schending van een wet of van een derde redelijke advocaatkosten die voortvloeien uit rechten .

16. Scheidbaarheid

Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Algemene voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving. Het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Algemene voorwaarden, en een dergelijke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

17. Beëindiging & Accountannulering

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.

Deze Algemene voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Algemene voorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als we van oordeel zijn dat u zich niet hebt gehouden aan een van de voorwaarden in deze algemene voorwaarden, of we vermoeden dat u zich niet hebt gehouden aan een van de voorwaarden of bepalingen van deze algemene voorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen. tijd zonder bericht. U bent verantwoordelijk voor de betaling die verschuldigd is op de beëindigingsdatum, inclusief de beëindigingsdatum, en/of kan u daarom de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

U kunt uw bij ons geregistreerde account naar eigen goeddunken annuleren door uw wens om dit te doen per e-mail op de hoogte te stellen, OP voorwaarde dat alle bestaande bestellingen op het moment van uw annuleringsverzoek volledig zijn afgehandeld. Een bepaalde bestelling wordt geacht volledig te zijn afgehandeld wanneer een dergelijke bestelling (a) is afgeleverd, (b) is geannuleerd vóór betaling of (c) is geretourneerd volgens ons retourbeleid..

We moeten u eraan herinneren dat zodra uw account is geannuleerd, u niet meer in staat zult zijn om (a) in te loggen op onze sites als geregistreerde gebruiker; (b) uw bestellingen te zoeken via Volgorde; (c) alle opmerkingen bekijken die door u op de sites zijn geplaatst; (d) ongebruikte coupons gebruiken voorafgaand aan uw annuleringsverzoek of nieuwe coupons ontvangen; (e) verzoeken om alle persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld, aangezien we alle persoonlijke gegevens uit ons systeem zullen wissen en verwijderen, inclusief niet beperkt tot uw persoonlijke gegevens met betrekking tot uw bestellingen, afleveradres, winkellogboeken en winkeloverzicht; (f) vragen om het herstellen van uw account of het terugvorderen van uw account, ook al kunt u nog steeds een account opnieuw maken door hetzelfde e-mailadres te gebruiken zonder toegang tot persoonlijke gegevens onder het geannuleerde account.

We verzekeren u dat we u geen nieuwsbrieven of marketing-e-mails naar u sturen nadat uw opzegging van uw account door ons is geaccepteerd en verwerkt, en we stellen uw begrip op prijs dat u niet verbaasd bent dat u marketing-e-mails van ons ontvangt tijdens de overgangsperiode van de moment van uw verzoek wordt verwerkt totdat uw persoonlijke gegevens uit ons systeem zijn verwijderd.

We zullen om uw schriftelijke bevestiging vragen na ontvangst van uw verzoek tot annulering van uw account en wanneer we ervan overtuigd zijn dat u de implicaties van uw verzoek volledig heeft begrepen, beloven we uw verzoek binnen 14 kalenderdagen te verwerken. Het uiteindelijke resultaat wordt u via e-mail gecommuniceerd. Wij waarderen uw geduld.

18. Gehele overeenkomst

Het nalaten van ons om enig recht of bepaling van deze Algemene voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.

Deze algemene voorwaarden, alle beleidsregels, bedieningsregels die door ons op deze website zijn gepubliceerd en gerelateerd zijn aan de service, vormen een volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. En regelen uw gebruik van de service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten Communicatie en advies tussen u (mondeling of schriftelijk) (inclusief maar niet beperkt tot eerdere versies van de Algemene voorwaarden).

Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zullen niet worden uitgelegd in het nadeel van de opsteller.

19. Toepasselijk recht

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het VK.

20. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

U kunt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Nadat u wijzigingen in deze Algemene voorwaarden heeft aangebracht, betekent uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of service dat u deze wijzigingen accepteert.

21. Contactgegevens

Vragen over de Algemene Voorwaarden dienen naar ons te worden gestuurd via support@vevor.nl.

0049-896-282-4112 Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur, GMT+2